Skip to main content

Show filters

Hide filters

technik systemów telekomunikacyjnych

Description

Code

7422.7

Description

Technicy systemów telekomunikacyjnych instalują, testują, konserwują i naprawiają systemy telekomunikacyjne. Naprawiają oni lub wymieniają wadliwe urządzenia i sprzęt oraz utrzymują bezpieczne środowisko pracy i prowadzą pełny wykaz materiałów. Zapewniają również pomoc użytkownikom lub klientom.
 

Etykieta synonimiczna

konserwator systemów telekomunikacyjnych

serwisant urządzeń telekomunikacyjnych

technicy telekomunikacji

technik ds. telekomunikacji

technik systemów telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności