Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik mechanik lotnictwa i kosmonautyki

Description

Code

3115.1.1

Description

Technicy mechanicy lotnictwa i kosmonautyki współpracują z inżynierami lotnictwa i kosmonautyki w celu eksploatacji, konserwacji i testowania sprzętu wykorzystywanego w statkach powietrznych i statkach kosmicznych. Dokonują przeglądu schematów i instrukcji w celu określenia specyfikacji i procedur testowych. Korzystają z oprogramowania, żeby się upewnić, że części statków kosmicznych lub powietrznych funkcjonują prawidłowo. Rejestrują procedury badań i ich wyniki oraz formułują zalecenia dotyczące zmian.

Etykieta synonimiczna

mechanik statków powietrznych

technik mechanik lotniczy

technik awionik

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności