Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik kontroli jakości wyrobów włókienniczych

Description

Code

3119.16.6

Description

Technicy kontroli jakości wyrobów włókienniczych wykonują fizyczne badania laboratoryjne materiałów i wyrobów włókienniczych. Porównują właściwości materiałów i wyrobów włókienniczych z normami i interpretują wyniki.

Etykieta synonimiczna

kontroler jakości wyrobów włókienniczych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: