Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik obsługi akumulatorów samochodowych

Description

Code

7412.1

Description

Technicy obsługi akumulatorów samochodowych montują, instalują, kontrolują, konserwują i naprawiają akumulatory w pojazdach silnikowych. Używają oni urządzeń do testów elektrycznych w celu potwierdzenia poprawnego funkcjonowania po instalacji. Oceniają akumulatory w celu określenia charakteru problemów związanych z zasilaniem. Przygotowują również stare akumulatory do usunięcia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: