Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

weterynarz specjalista

Description

Code

2250.8

Description

Weterynarze specjaliści są specjalistami w zakresie kompleksowego kształcenia naukowego. Są oni uprawnieni do wykonywania, w sposób niezależny, etyczny i osobiście odpowiedzialny, wszystkich aspektów medycyny weterynaryjnej, w interesie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym. Ponadto potrzebują oni uznanej kwalifikacji i/lub doświadczenia w odniesieniu do konkretnego gatunku i/lub procedury weterynaryjnej.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Etykieta synonimiczna

farmakolog i toksykolog weterynaryjny

weterynarz neurolog

weterynarz patolog

behawiorysta zwierząt

weterynarz-specjalista

specjalista ds. leczenia dzikich zwierząt

weterynarz onkolog

weterynarz anestezjolog

weterynarz parazytolog

specjalista ds. leczenia chorób świń

hydroterapeuta weterynaryjny

specjalista ds. diagnostycznego obrazowania zwierząt

specjalista ds. leczenia zwierząt laboratoryjnych

specjalista ds. chorób wewnętrznych zwierząt

specjalista ds. leczenia małych zwierząt z gatunku przeżuwaczy

specjalista ds. chorób drobiu

weterynarz stomatolog

weterynarz mikrobiolog

kliniczny patolog weterynaryjny

weterynarze specjalistyczni

specjalista ds. chorób bydła

weterynarz herpetolog

lekarz medycyny weterynaryjnej

lekarz pogotowia weterynaryjnego

weterynarz specjalistyczny

dietetyk weterynaryjny

specjalista ds. medycyny sportowej i rehabilitacji zwierząt

weterynarz okulista

weterynarz dermatolog

specjalista ds. leczenia małych ssaków

teriogenolog weterynaryjny

specjalista ds. chorób wewnętrznych koni

weterynarz kardiolog

Aspekt regulacyjny

Niniejszy zawód jest objęty dyrektywą 2005/36/WE (wraz ze zmianami) w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dodatkowe informacje na temat swobodnego przepływu specjalistów. W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności