Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracownik odpowiedzialny za informowanie młodzieży

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Pracownicy odpowiedzialni za informowanie młodzieży świadczą usługi związane z informowaniem młodzieży oraz poradnictwem i doradztwem dla młodzieży w różnych środowiskach, aby wzmacniać pozycję osób młodych oraz wspierać ich dobrostan i autonomię. Zapewniają, aby usługi te były dostępne, połączone z odpowiednimi zasobami i przyjazne dla osób młodych, a prowadzone w ich ramach działania miały na celu dotarcie do całej populacji młodzieży za pomocą środków, które są skuteczne i odpowiednie dla różnych grup i potrzeb. Pracownicy odpowiedzialni za informowanie młodzieży dążą do zapewniania osobom młodym możliwości dokonywania własnych świadomych wyborów i stawania się aktywnymi obywatelami. Pracują oni w ścisłej współpracy z innymi służbami.

Etykieta synonimiczna

dostawca informacji młodzieżowej

dyrektor centrum młodzieżowego

pracownik informacji terenowej

technik informacji i porad młodzieżowych

szkolny pracownik młodzieżowy

doradczyni ds. młodzieży

konsultant ds. młodzieży

kierownik zajęć pozalekcyjnych

konsultantka ds. młodzieży

konsultant ds. informacji młodzieżowej

ekspert ds. informacji młodzieżowej

szkolny przygotowanie młodzieżowy

doradca młodzieżowy

animator informacji młodzieżowej

doradca ds. młodzieży

informator młodzieżowy

przygotowanie informacji terenowej

doradczyni młodzieżowy

konsultantka ds. informacji młodzieżowej

moderator młodzieży

lider misji informacyjnej

konsultantka ds. projektów młodzieżowych

konsultant ds. projektów młodzieżowych

mentor młodzieżowy

doradca ds. kariery młodzieży

agent młodości

facylitator młodzieży

doradczyni ds. kariery młodzieży

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: