Skip to main content

Show filters

Hide filters

pracownik ds. opieki nad zwierzętami

Description

Code

5164.1

Description

Pracownicy ds. opieki nad zwierzętami zapewniają rutynową opiekę nad zwierzętami niegospodarczymi, która może obejmować karmienie, pojenie, mycie, ćwiczenia fizyczne i wzbogacanie środowiska, czynności pielęgnacyjne, tresurę oraz monitorowanie stanu zdrowia i dobrostanu zwierząt zgodnie z krajowymi przepisami.

Etykieta synonimiczna

fryzjer zwierząt (groomer)

opiekun koni

opiekun zwierząt

opiekun zwierząt w zoo

pracownica ds. opieki nad zwierzętami

pracownicy ds. opieki nad zwierzętami

pracownik opiekujący się zwierzętami

pracownik pogotowia dla zwierząt

pracownik schroniska dla zwierząt

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności