Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ratownik medyczny

Description

Code

3258.2

Description

Ratownicy medyczni zapewniają opiekę medyczną w nagłych przypadkach osobom chorym, rannym i wymagającym szczególnego traktowania w nagłych przypadkach medycznych przed transportem i w trakcie transportu do placówki medycznej. Realizują i nadzorują przeniesienie pacjenta w zakresie transportu. Udzielają pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, wdrażają środki ratunkowe oraz monitorują przebieg transportu. Zgodnie z prawem krajowym mogą również podawać tlen i niektóre leki, nakłuwać żyły obwodowe, wykonywać zastrzyki płynów krystaloidowych oraz przeprowadzać intubację dotchawiczną, jeżeli jest to konieczne do natychmiastowego zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia pacjenta.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności