Skip to main content

Show filters

Hide filters

nauczyciel uczniów szczególnie uzdolnionych/nauczycielka uczniów szczególnie uzdolnionych

Description

Code

2352.2

Description

Nauczyciele/nauczycielki uczniów szczególnie uzdolnionych/nauczycielki uczą uczniów, którzy mają rozwinięte umiejętności w co najmniej jednej dziedzinie. Monitorują postępy uczniów, proponują dodatkowe zajęcia, aby rozwijać i stymulować ich umiejętności, wprowadzają ich w nowe tematy i zagadnienia, przydzielają zadania domowe, oceniają prace i testy, a w razie potrzeby zapewniają wsparcie emocjonalne. Nauczyciele/nauczycielki uczniów szczególnie uzdolnionych/nauczycielki wiedzą, jak rozwijać ich zainteresowania i sprawić, aby dobrze czuli się komfortowo ze swoją wiedzą.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka uczniów szczególnie uzdolnionych

nauczyciel uczniów szczególnie uzdolnionych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności