Skip to main content

Show filters

Hide filters

odlewnik wyrobów metalowych

Description

Code

7211.1.1

Description

Odlewnicy wyrobów metalowych wytwarzają odlewy, w tym rury, przewody, profile drążone i inne produkty wstępnej obróbki stali, przez obsługę sprzętu sterowanego ręcznie w odlewni. Prowadzą przepływ roztopionych metali żelaznych i nieżelaznych do form, starając się stworzyć odpowiednie okoliczności w celu uzyskania najwyższej jakości metalu. Obserwują przepływ metalu w celu wykrycia wad. W przypadku powstania wady powiadamiają upoważniony personel i biorą udział w usunięciu tej wady.

Etykieta synonimiczna

odlewnik wyrobów metalowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: