Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik ds. rozwoju produktu

Description

Code

1223.2.1

Description

Kierownicy ds. rozwoju produktu koordynują opracowywanie nowych produktów od początku do końca. Otrzymują oni briefingi i rozpoczynają działania na rzecz rozwoju nowego produktu, biorąc pod uwagę kryteria projektowania, kryteria techniczne i koszty. Prowadzą badania na temat potrzeb rynku i tworzą prototypy nowych produktów w odniesieniu do niewykorzystanych możliwości rynkowych. Kierownicy ds. rozwoju produktu również poprawiają jakość technologiczną.

Etykieta synonimiczna

kierownik działu innowacji

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności