Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor ochrony danych

Description

Code

2619.4

Description

Inspektorzy ochrony danych zapewniają, aby przetwarzanie danych osobowych w organizacji było zgodne ze standardami ochrony danych oraz z obowiązkami określonymi w obowiązujących przepisach, takich jak RODO. Opracowują i wdrażają politykę organizacji związaną z ochroną danych, odpowiadają za ocenę skutków dla ochrony danych oraz rozpatrują skargi i wnioski stron trzecich oraz agencji regulacyjnych. Inspektorzy ochrony danych prowadzą dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń ochrony danych, przeprowadzają audyty wewnętrzne i pełnią funkcję osób do kontaktu w obrębie organizacji we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektorzy ochrony danych mogą opracowywać programy szkoleniowe i prowadzić szkolenia dla innych pracowników w zakresie procedur ochrony danych.

Etykieta synonimiczna

inspektor ds. prywatności

inspektor prawny i ochrony danych

doradczyni ds. ochrony danych

inspektor ochrony i bezpieczeństwa danych

inspektor ds. zgodności prywatność danych

ekspert ds. RODO

doradca ds. ochrony danych

doradca prawny ds. ochrony danych

specjalista ds. ochrony danych

doradczyni prawny ds. ochrony danych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności