Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator urządzeń do cięcia plazmą

Description

Code

7223.16

Description

Operatorzy urządzeń do cięcia plazmą konfigurują i obsługują urządzenia do ciecia plazmą przeznaczone do ścinania i kształtowania nadmiaru materiału z metalowego detalu przy użyciu palnika plazmowego w wystarczająco wysokiej temperaturze do topienia i cięcia metalu przez wypalenie go oraz z prędkością pozwalającą na zdmuchnięcie stopionego metalu z wykonanego cięcia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności