Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier spawalnik

Description

Code

2144.1.23

Description

Inżynierowie spawalnicy badają i opracowują optymalne efektywne techniki spawania i projektują odpowiedni, równie wydajny sprzęt do pomocy w spawaniu. Prowadzą również kontrolę jakości i oceniają procedury kontrolne w odniesieniu do spawania. Inżynierowie spawalnicy posiadają zaawansowaną wiedzę i istotne zrozumienie na temat stosowania technologii spawania. Są w stanie zarządzać wysokimi złożonymi działaniami technicznymi i zawodowymi lub projektami w zakresie spawania, a jednocześnie wziąć na siebie odpowiedzialność za proces decyzyjny.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności