Skip to main content

Show filters

Hide filters

gospodarz domu

Description

Code

5153.1

Description

Gospodarze domów zajmują się konserwacją i monitorowaniem stanu i bezpieczeństwa budynków. Sprzątają, pomagają w drobnych naprawach i dbają, aby mieszkańcy mogli korzystać z udogodnień, takich jak ogrzewanie i ciepła woda. Gospodarze domów są odpowiedzialni za jakość budynków i pełnią rolę osoby do kontaktu dla mieszkańców.

Etykieta synonimiczna

dozorca

dozorczyni

gospodyni domu

robotnik gospodarczy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: