Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik planu filmowego

Description

Code

3435.22

Description

Kierownicy planu filmowego koordynują i nadzorują przygotowanie i realizację pokazu w celu zapewnienia zgodności obrazu scenicznego i akcji na scenie z wizją artystyczną dyrektora i zespołu artystycznego.
Określają potrzeby, monitorują procesy techniczne i artystyczne podczas prób i przedstawień na żywo oraz wydarzeń, zgodnie z projektem artystycznym, charakterystyką sceny oraz warunkami technicznymi, ekonomicznymi, ludzkimi i dotyczącymi bezpieczeństwa.


 

Etykieta synonimiczna

kierownik produkcji

koordynator produkcji

reżyser

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności