Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier systemu komputerowego rozpoznawania obrazów

Description

Code

2511.2

Description

Inżynierowie ds. rozpoznawania obrazów badają, projektują, opracowują i testują algorytmy sztucznej inteligencji oraz prymitywne technologie uczenia się maszyn, które rozpoznają treść obrazów cyfrowych na podstawie dużego zbioru danych. Wykorzystują te procesy do rozwiązywania różnych rzeczywistych problemów związanych między innymi z bezpieczeństwem, jazdą autonomiczną, zautomatyzowaną produkcją, klasyfikacją obrazów cyfrowych, przetwarzaniem obrazów medycznych oraz diagnoz itp.

Etykieta synonimiczna

ekspert od wizji komputerowej

naukowiec zajmujący się wizją komputerową

specjalista od wizji komputerowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: