Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

kierownik sekcji w ogrodzie zoologicznym

Description

Code

1431.2.6

Description

Kierownicy sekcji w ogrodach zoologicznych zwykle zajmują stanowisko średniego szczebla kierowniczego w danej instytucji. Duża część ich pracy obejmuje nadzór, zarządzanie i rozwój zbiorów zwierząt. Często odnosi się to do hodowli zwierząt i polityki w zakresie dobrostanu zwierząt, nabywania i dysponowania zwierzętami w ogrodach zoologicznych oraz rozwoju nowych eksponatów. Ogrody zoologiczne zwykle nabywają zwierzęta za pośrednictwem programów hodowli w niewoli. Kolekcja ogrodów zoologicznych, handel i transport zwierzętami regulują agencje rządowe, a także organizacje zajmujące się członkostwem w ogrodach zoologicznych. W związku z tym kierownicy sekcji w ogrodach zoologicznych są łącznikiem między tymi agencjami a samym ogrodem zoologicznym. Ponadto odgrywają oni aktywną rolę w administrowaniu funkcjami ogrodów zoologicznych i wszelkiego rodzaju programami hodowli w niewoli.

Etykieta synonimiczna

kierownik akwarium

kierownik sekcji ssaków

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności