Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

strażak ze specjalizacją przemysłową

Description

Code

5411.1.1

Description

Strażacy ze specjalizacją przemysłową są odpowiedzialni za reagowanie kryzysowe w przypadku pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji na obszarach lub w obiektach przemysłowych. Podejmują aktywne działania w celu opanowania ognia i niedopuszczenia do wybuchu innych niebezpiecznych substancji w celu ochrony brygad i obiektów przemysłowych. Zapewniają zgodność zakładu przemysłowego z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzorują również sprzątanie po pożarze i ocenę szkód.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: