Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strażak ze specjalizacją przemysłową

Description

Code

5411.1.1

Description

Strażacy ze specjalizacją przemysłową są odpowiedzialni za reagowanie kryzysowe w przypadku pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji na obszarach lub w obiektach przemysłowych. Podejmują aktywne działania w celu opanowania ognia i niedopuszczenia do wybuchu innych niebezpiecznych substancji w celu ochrony brygad i obiektów przemysłowych. Zapewniają zgodność zakładu przemysłowego z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzorują również sprzątanie po pożarze i ocenę szkód.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: