Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Description

Code

2144.1.8

Description

Inżynierowie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji projektują i rozwijają systemy grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacji i ewentualnie systemy chłodzenia do użytku w miejscach zamieszkania, miejscach produkcji, biurach, budynkach handlowych itp. Dążą oni do rozwiązania potrzeby klientów i reagowania na ograniczenia architektoniczne obszarów.

Etykieta synonimiczna

inżynier ds. wentylacji i klimatyzacji

inżynier ogrzewnictwa

inżynier wentylacji i klimatyzacji

inżynier klimatyzacji

inżynier ds. HVAC

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności