Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier ds. systemów energetycznych

Description

Code

2149.9.2

Description

Inżynierowie ds. systemów energetycznych nadzorują procesy konwersji i dystrybucji energii. Analizują efektywność dostaw i zużycia energii, opracowując nowe sposoby poprawy istniejących procesów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne, jak i finansowe. Badają również wpływ zużycia energii na środowisko i łączą produkcję energii ze źródeł odnawialnych w obecnych systemach energetycznych.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. systemów energetycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności