Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mistrz montażu w stoczni

Description

Code

3122.3.7

Description

Mistrzowie montażu w stoczni koordynują działania pracowników zaangażowanych w produkcję łodzi i statków oraz opracowują harmonogram prac. Przygotowują sprawozdania z produkcji i zalecają środki mające na celu zmniejszenie kosztów i poprawę wydajności. Mistrzowie montażu w stoczni szkolą pracowników w zakresie polityki przedsiębiorstwa, obowiązków zawodowych i środków bezpieczeństwa. Sprawdzają zgodność ze stosowanymi procedurami pracy i zasadami projektowania. Mistrzowie montażu w stoczni sprawują nadzór nad dostawami i komunikują się z innymi działami w celu uniknięcia niepotrzebnych przerw w procesie produkcji.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności