Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

osoba prowadząca pensjonat

Description

Code

5152.1

Description

Osoby prowadzące pensjonat wykonują codzienne czynności związane z prowadzeniem pensjonatu. Dbają o zaspokajanie potrzeb gości.

Etykieta synonimiczna

hotelarz

osoba prowadząca bed and breakfast

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności