Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

planer finansowy

Description

Code

2412.4

Description

Planerzy finansowi pomagają ludziom w radzeniu sobie z różnymi osobistymi problemami finansowymi. Specjalizują się w planowaniu finansowym, takim jak planowanie emerytur, planowanie inwestycji, zarządzanie ryzykiem i planowanie ubezpieczeń oraz planowanie podatkowe. Doradzają strategię dostosowaną do potrzeb klienta. Zapewniają dokładność dokumentacji bankowej i innej dokumentacji finansowej przy jednoczesnym utrzymaniu podejścia zorientowanego na klienta i przestrzegania norm etycznych.

Scope note

Includes wealth advisers

Etykieta synonimiczna

doradca ds. planowania finansowego

doradca finansowy

specjalista ds. planowania finansów osobistych

doradca ds. planowania finansów osobistych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności