Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maszynistka

Description

Code

4131.1

Description

Maszynistki obsługują komputery, pisząc i weryfikując dokumenty i gromadząc materiały do przepisania, takie jak korespondencja, sprawozdania, tabele statystyczne, formularze i nagrania audio. Zapoznają się z instrukcjami dołączonymi do materiałów lub przestrzegają ustnych instrukcji określających wymagania takie jak liczba potrzebnych egzemplarzy, priorytet i pożądany format.

Etykieta synonimiczna

operator maszyny do pisania

operator aplikacji komputerowych

stenograf-protokolant

operator edytorów tekstu

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: