Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier technologii satelitarnych

Description

Code

2152.1.14

Description

Inżynierowie technologii satelitarnych opracowują, testują i nadzorują produkcję systemów i programów satelitarnych. Mogą również opracowywać programy komputerowe, gromadzić i przekazywać dane badawcze oraz testować systemy satelitarne. Inżynierowie technologii satelitarnych mogą również opracować systemy dowodzenia i kontroli satelitów. Monitorują oni satelity i składają sprawozdania na temat zachowania satelity na orbicie.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności