Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pielęgniarz weterynaryjny / pielęgniarka weterynaryjna

Description

Code

3240.2.4

Description

Pielęgniarze weterynaryjni/pielęgniarki weterynaryjne wspierają zwierzęta poddawane zabiegom weterynaryjnym i udzielają porad klientom weterynarzy w zakresie poprawy zdrowia zwierząt i zapobiegania chorobom zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Etykieta synonimiczna

pielęgniarze weterynaryjni

pielęgniarz zwierząt

pielęgniarz weterynaryjny

pielęgniarka weterynaryjna

pielęgniarz zwierzęcy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności