Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik inżynierii fotonicznej

Description

Code

3119.12

Description

Technicy inżynierii fotonicznej współpracują z inżynierami przy rozwijaniu systemów lub elementów fotonicznych, zwykle w postaci urządzeń optycznych, takich jak lasery, soczewki i sprzęt światłowodowy. Technicy inżynierii fotonicznej wykonują, testują, instalują i kalibrują urządzenia optyczne. Kierują się schematami i innymi rysunkami technicznymi, żeby opracować procedury testowania i kalibracji.

Etykieta synonimiczna

technik fotonik

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności