Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brygadzista instalator sieci wodno-kanalizacyjnej

Description

Code

3123.1.22

Description

Brygadziści instalatorzy sieci wodno-kanalizacyjnej nadzorują montaż rur kanalizacyjnych i innej infrastruktury kanalizacyjnej. Przydzielają zadania i podejmują szybkie decyzje w celu rozwiązania problemów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności