Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik ds. zrównoważonego rozwoju

Description

Code

1213.8

Description

Kierownicy ds. zrównoważonego rozwoju są odpowiedzialni za zapewnienie zrównoważonego charakteru procesów biznesowych. Zapewniają pomoc w projektowaniu oraz wdrażaniu planów i środków mających na celu zapewnienie, aby procesy produkcji i produkty były zgodne z określonymi przepisami ochrony środowiska i normami odpowiedzialności społecznej, a także monitorują wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju i sporządzają sprawozdania z ich wdrażania w łańcuchu dostaw i procesie biznesowym przedsiębiorstwa. Analizują kwestie związane z procesami produkcji, wykorzystaniem materiałów, zmniejszeniem ilości odpadów, efektywnością energetyczną i identyfikowalnością produktów w celu ograniczenia wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz włączenia aspektów zrównoważonego rozwoju do kultury przedsiębiorstwa.

Scope note

Does not include corporate responsibility managers and enterprise development workers.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

analityk zrównoważonego rozwoju

koordynator ds. zrównoważonego rozwoju

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności