Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik aparatury medycznej

Description

Code

3114.1.5

Description

Technicy aparatury medycznej współpracują z inżynierami aparatury medycznej w zakresie projektowania, opracowania i produkcji systemów, instalacji i urządzeń medyczno-technicznych, takich jak rozruszniki serca, urządzenia do rezonansu magnetycznego i aparaty rentgenowskie. Konstruują, instalują, kontrolują, modyfikują, naprawiają, kalibrują i konserwują sprzęt medyczno-techniczny i systemy pokrewne. Technicy aparatury medycznej są odpowiedzialni za gotowość operacyjną, bezpieczeństwo eksploatacji, rentowność oraz odpowiednie zamawianie sprzętu i wyposażenia medycznego do szpitali.

Etykieta synonimiczna

technik elektroniki i informatyki medycznej

serwisant urządzeń medycznych

technik elektroniki medycznej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności