Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

asystent kostiumografa

Description

Code

3435.7.1

Description

Asystent kostiumografa pomaga w ubieraniu aktorów i statystów. Upewnia się, czy wszystko jest zgodne z wizją kostiumografa i zapewnia ciągłość wyglądu wykonawców. Asystenci kostiumografa konserwują i naprawiają kostiumy. Po nagraniach przechowują je w prawidłowy i bezpieczny sposób.

Etykieta synonimiczna

garderobiany

asystentka kostiumografa

garderobiana

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: