Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reżyser animacji

Description

Code

2654.1.1

Description

Reżyserzy animacji nadzorują i zatrudniają artystów multimedialnych. Są odpowiedzialni za jakość animacji, za to, że produkcja jest dostarczana na czas i w ramach budżetu.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: