Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator aparatu nitracyjnego

Description

Code

8131.12

Description

Operatorzy aparatów nitracyjnych monitorują i kontrolują urządzenia, które przetwarzają substancje chemiczne do wytwarzania materiałów wybuchowych. Odpowiadają za składowanie produktów w zbiornikach.

Etykieta synonimiczna

operator nitratora

aparatowy nitrozowania

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: