Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dyrektor finansowy

Description

Code

1211.1

Description

Dyrektorzy finansowi zajmują się wszystkimi kwestiami w odniesieniu do finansowania i inwestycji przedsiębiorstwa. Zarządzają operacjami finansowymi przedsiębiorstwa, takimi jak aktywa, zobowiązania, kapitał własny i przepływ środków pieniężnych, aby utrzymać kondycję finansową przedsiębiorstwa i jego operacyjnej rentowności. Dyrektorzy finansowi oceniają plany strategiczne przedsiębiorstwa pod względem finansowym, prowadzą przejrzyste operacje finansowe dla organów podatkowych i kontrolnych oraz sporządzają sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa pod koniec roku podatkowego.

Etykieta synonimiczna

dyrektor ds. finansowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności