Skip to main content

Show filters

Hide filters

operator maszyny do lutowania na fali

Description

Code

8212.5

Description

Operatorzy maszyny do lutowania na fali ustawiają i obsługują maszyny do lutowania komponentów elektronicznych do płytek obwodów drukowanych. Zapoznają się ze schematami i projektami rozplanowania.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: