Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

terapeuta zajęciowy

Description

Code

2269.4

Description

Terapeuci zajęciowi pomagają osobom lub grupom, które mają ograniczenia zawodowe wynikające z chorób, zaburzeń fizycznych oraz tymczasowych lub trwałych niepełnosprawności umysłowych, w celu odzyskania zdolności do wykonywania codziennych czynności. Zapewniają leczenie i rehabilitację, aby umożliwić im aktywny udział w życiu społecznym, życie zgodnie z ich życzeniami i wykonywanie istotnych dla nich działań. Terapeuci zajęciowi pracują w publicznej służbie zdrowia i opieki społecznej, ale mogą być również zaangażowani we wspieranie osób ubiegających się o azyl, uchodźców lub bezdomnych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności