Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor bezpieczeństwa żeglugi morskiej

Description

Code

3115.1.9

Description

Inspektorzy bezpieczeństwa żeglugi morskiej dokonują inspekcji statków przeznaczonych do prowadzenia operacji na wodach morskich lub na otwartym morzu. Dbają, żeby statki i sprzęt były zgodne z przepisami ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Mogą również pełnić funkcję stron trzecich w zakresie przeglądu obiektów na morzu i projektów budowlanych.

Etykieta synonimiczna

inspektor statków morskich

audytor statków morskich

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności