Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

doradca inwestycyjny

Description

Code

2412.6

Description

Doradcy inwestycyjni są profesjonalistami, którzy oferują przejrzyste doradztwo poprzez zalecanie odpowiednich rozwiązań w sprawach finansowych swoim klientom. Doradzają oni w zakresie inwestowania w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze inwestycyjne typu ETF na rzecz klientów. Doradcy inwestycyjni obsługują osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, rodziny i właścicieli małych przedsiębiorstw.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Etykieta synonimiczna

doradca finansowo-inwestycyjny

doradca finansowy

doradca emerytalny

doradca podatkowy

doradca do spraw leasingu

konsultant inwestycyjny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności