Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

urzędnik do spraw licencji

Description

Code

3354.2

Description

Urzędnicy ds. licencji rozpatrują wnioski o wydanie licencji i udzielają porad w zakresie prawa licencyjnego. Wykonują również czynności badawcze w celu upewnienia się, czy wnioskodawca kwalifikuje się do uzyskania wnioskowanej licencji, zagwarantowania terminowej wpłaty opłat licencyjnych oraz zapewnienia zgodności z przepisami.

Etykieta synonimiczna

urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: