Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

edukator pracy socjalnej

Description

Code

2310.2

Description

Edukatorzy pracy socjalnej uczą, nadzorują i oceniają studentów wykonujących prace społeczne przed uzyskaniem dyplomu, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu. Przyczyniają się do ich umieszczania i mają prawo polecać studentów na podstawie odpowiednich dowodów.

Etykieta synonimiczna

pedagog pracy socjalnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności