Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatorzy zajmujący się obróbką przyrostową metali

Description

Code

3119.10

Description

Operatorzy zajmujący się obróbką przyrostową metali obsługują maszyny wykorzystujące procesy obróbki przyrostowej, takie jak dopasowywanie i ustawianie, konserwacja i naprawa. Posiadają merytoryczną i szeroką wiedzę w zakresie procesu obróbki przyrostowej metali. Mogą opracowywać rozwiązania dla podstawowych i szczególnych problemów związanych z maszynami do obróbki przyrostowej i odnośnymi procesami oraz samodzielnie zarządzać sposobem postępowania z materiałem wsadowym (zatwierdzanie, przechowywanie, zanieczyszczenie, identyfikowalność).

Etykieta synonimiczna

technik produkcji addytywnej z metalu

metalowy operator AM

technik AM

operator produkcji addytywnej z metalu

operator AM

technik metalu AM

technik wytwarzania przyrostowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: