Skip to main content

Show filters

Hide filters

menedżer lokalizacji

Description

Code

1221.3.1

Description

Menedżerowie lokalizacji są odpowiedzialni za wprowadzanie i zarządzanie krajowymi/regionalnymi/lokalnymi strategiami (lub politykami) lokalizacji.

Etykieta synonimiczna

kierownik ds. zarządzania organizacją lokalizacji

menedżer ds. zarządzania organizacją lokalizacji

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności