Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mistrz produkcji sprzętu optycznego

Description

Code

3122.4.11

Description

Mistrzowie produkcji sprzętu optycznego koordynują i planują procesy produkcji przyrządów optycznych oraz kierują tymi procesami. Zapewniają, aby szkło optyczne było przetwarzane prawidłowo oraz aby przyrządy optyczne były montowane zgodnie ze specyfikacjami. Zarządzają pracownikami na linii produkcyjnej, nadzorują jakość zmontowanych towarów oraz zarządzają kosztami i zasobami.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności