Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler stanu akumulatorów

Description

Code

7543.3

Description

Kontrolerzy stanu akumulatorów wykorzystują wtyczki z przewodem ujemnym i dodatnim do badania pojemności opornościowej baterii. Testują również odrzucone baterie w celu określenia ich usterek.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: