Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik pojazdów samochodowych

Description

Code

3115.1.4

Description

Technicy pojazdów samochodowych współpracują z inżynierami pojazdów samochodowych w celu eksploatacji, napraw, konserwacji i testowania sprzętu wykorzystywanego w pojazdach samochodowych. W niektórych miejscach, takich jak lotnisko, są odpowiedzialni za utrzymanie sprzętu i pojazdów w stanie zdatnym do użytku. Dokonują przeglądu schematów i projektów w celu określenia specyfikacji i procedur testowych. Technicy pojazdów samochodowych korzystają z oprogramowania, żeby się upewnić, że części pojazdu silnikowego funkcjonują prawidłowo. Rejestrują procedury badań i ich wyniki oraz formułują zalecenia dotyczące zmian.

Etykieta synonimiczna

diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów samochodowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności