Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

planista przestrzenny

Description

Code

2164.1

Description

Planiści przestrzenni odwiedzają zakłady w celu stworzenia projektów i planów użytkowania i rozwoju gruntów. Gromadzą i analizują dane dotyczące gruntów. Planiści przestrzenni udzielają porad na temat efektywności i bezpieczeństwa planów rozwoju.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: