Skip to main content

Show filters

Hide filters

operator pogłębiarki

Description

Code

8342.2

Description

Operatorzy pogłębiarek pracują z urządzeniami przemysłowymi w usuwaniu materiału podwodnego w celu udostępnienia obszaru dla statków, utworzenia portów, układania kabli lub do innych celów, a także przeniesienia materiału w pożądane miejsce.

Etykieta synonimiczna

operator pogłębiarki ssącej śródlądowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: