Skip to main content

Show filters

Hide filters

agent ubezpieczeń nieruchomości

Description

Code

3321.3.1

Description

Agenci ubezpieczeń nieruchomości oceniają i określają ryzyko i zakres ubezpieczenia majątkowego klienta. Analizują politykę dotyczącą udzielania ubezpieczeń oraz dokonują jej przeglądu zgodnie z przepisami prawnymi.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: