Skip to main content

Show filters

Hide filters

leksykograf

Description

Code

2643.3

Description

Leksykografowie sporządzają i opracowują treść słowników. Określają również, które nowe słowa są powszechnie stosowane i powinny być ujęte w słowniku.

Etykieta synonimiczna

leksykolog

redaktor słowników

słownikarz

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: